Beheersorgaan bibliotheek

Het beheersorgaan heeft inspraak en adviesrecht over alle aspecten van het beheer van de openbare bibliotheek en in het bijzonder over de beleidsplanning.

 • Gijs Noels (gebruiker)
 • Hendrik (Phil) Mellebeek (gebruiker)
 • Leo Jorens (gebruiker)
 • Davy Schroyen (gebruiker)
 • 1 afgevaardigde van de cultuurraad
 • 1 afgevaardigde van basisschool De Klimop
 • 1 afgevaardigde van basisschool De Zevensprong
 • 1 afgevaardigde van basisschool De Sterre Kwaadmechelen
 • 1 afgevaardigde van basisschool De Sterre Genendijk¬†
 • Anja Huybrechts (bibliothecaris - niet stemgerechtigd)
 • Patrick Bosmans (Schepen - niet stemgerechtigd)

De werking van het beheersorgaan wordt bepaald in het organiek reglement dat je als bijlage kunt raadplegen.