Milieuraad

De milieuraad adviseert het gemeentebestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid, hetzij op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad, hetzij op eigen initiatief. De milieuraad wordt in ieder geval om advies gevraagd over het ontwerp van meerjarenplan.

 • Richard Gielen: Industrie
 • Jos De l’Arbre: Wildbeheereenheid De Grote Beek (ondervoorzitter)
 • André Beliën: Landbouw
 • Ludo Wouters: KWB Genebos
 • Willy Goos: Beweging.net
 • Evie Favoreel: UNIZO
 • Dirk De Vis: individueel lid (voorzitter)
 • Johan Rottiers: Natuurpunt Ham
 • Bert Teunkens: Natuurpunt Ham
 • Veerle Van Den Eynde: Natuurpunt Ham
 • Karel Vandermaesen: 't Kempisch Bieken