Stedenbouwkundige vergunning zonder architect: eenvoudige dossiersamenstelling

Bij kleine werken voorziet de wetgever dat de bouwheer zelf bouwplannen mag tekenen. De bouwheer kan voor een aantal werken zonder architect, een eenvoudig dossier samenstellen voor de stedenbouwkundige aanvraag. De eigenhandig getekende plannen moeten duidelijk de geplande werken weergeven.

Een aanvraag indienen kan via het omgevingsloket, www.omgevingsloketvlaanderen.be. Hoe je deze aanvraag indient, en welke stukken je hiervoor nodig hebt, vind je in de onderstaande infobrochure.

Meer info over alles wat te maken heeft met kleine werken vind je via de website van ruimtelijke ordening Vlaanderen.

Wil je graag bijkomende informatie, neem dan gerust contact op met onze diensten.