Geluidshinder

In Ham bestaat er een politiereglement op geluidshinder. Hierin worden een aantal concrete zaken verboden zoals bijvoorbeeld luidruchtige machines hanteren tussen 20.00 en 7.00 uur. 

De politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo beschikt sinds 1 oktober 2018 echter over een eigen GAS-codex. Alle artikelen van eerdere politieverordeningen, die strijdig zijn met de bepalingen in deze GAS-codex, worden geacht te zijn opgeheven. Raadpleeg dus zeker in de eerste plaats de GAS-codex om na te gaan welke bepalingen van kracht zijn.

Een voorbeeld: Je gras maaien kon bijvoorbeeld niet op zondag binnen onderstaand politiereglement. Maar dit is wel toegestaan volgens de nieuwe GAS-codex. Gras maaien op zondag mag dus wel degelijk.

Organisator?

Organiseer je met je vereniging, buurt of organisatie een activiteit waarbij je afwijkt van de regelgeving, ook dan moet je hiervoor een toestemming aanvragen bij het gemeentebestuur. Dit kan via het e-formulier van het feestloket.