Erkende ondernemingsloketten

Als startende zelfstandige moet je jouw onderneming inschrijven in de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO). Hiervoor kan je terecht bij een erkend ondernemingsloket.

Bij de inschrijving wordt je een uniek ondernemingsnummer toegekend, dat na verloop van tijd alle andere identificatienummers zal vervangen. De overheid gebruikt voortaan dit unieke ondernemingsnummer in alle communicatie met betrekking tot jouw zaak.