Vergunning voedingsmiddelen

Een voedingsmiddelenvergunning is verplicht bij het fabriceren, invoeren, uitvoeren of in de handel brengen van voedingsmiddelen.

Je kunt de toelating aanvragen via een formulier van het FAVV.

Meer info over deze vergunning vind je op de website van het federaal Agentschap voedselveiligheid.