Vergunning dierenhandel

Vooraleer je een honden- of kattenkwekerij, een dierenasiel, dierenpensioen of dierenhandelszaak kan starten, moet je een erkenningscertificaat hebben. Dit wordt afgeleverd door de minister.

Voor wie?

  • Inrichting: naargelang het geval hobbykwekerij, professionele kwekerij of handelskwekerij van honden of katten, dierenasiel, dierenpension of handelszaak voor niet voedselproducerende dieren, met uitzondering van de inrichtingen die, wat levende dieren betreft, uitsluitend ongewervelden of vissen verkopen die als visaas dienen en/of levende vissen gehouden in bassins en bestemd om in vijvers te leven.
  • Alle inrichtingen waar dieren gehouden worden met het oog op hun verhandeling op markten, foren en kermissen.

Meer informatie over deze vergunning en de bijhorende aanvraag krijg je via het ministerie van volksgezondheid.