Meldpunt milieuhinder

Heb je als inwoner een klacht over:

  • een inrichting of activiteit die milieuvergunningsplichtig is;
  • geur-, rook-, geluids-, stof- en lichthinder;
  • aantasting van de menselijke gezondheid?

Meld dit dan via het centraal meldpunt milieuklachten. Voor Ham is dit loket bereikbaar tijdens de kantooruren via de milieudienst (technische dienst) via het nummer 013 61 10 52 of via pieter.cools@ham.be. Buiten de kantooruren kan je contact opnemen met de lokale politiediensten op het nummer 011 27 95 79.