Groenafval

Groenafvalzakken

Groenafval kan je meegeven met de 14 daagse huis aan huis inzameling. Hiervoor kan je de speciale groenafvalzakken gebruiken. Deze kan je kopen bij:

  • Spar Ham, Heidestraat 93a
  • Carrefour Market Oostham, Stationsstraat 14

Per rol betaal je 2,5 euro. Snoeihout kan je aanbieden in samengebonden bundels. Let erop dat een bundel niet meer weegt dan 25 kg en dat hij niet breder is dan 1m80. Meer info vind je in de afvalkalender.

Recyclagepark

Je kan met je groenafval ook terecht op het recyclagepark. De eerste 400 kg/gezin per jaar zijn gratis, daarna wordt het verrekend aan 0,05 euro/kg.

Opgelet! Hou er rekening mee dat groenafval storten op andermans terrein ook aanzien wordt als sluikstorten! Je riskeert dan een sanctie en bovendien ook te moeten opdraaien voor de onkosten.

Creatief met groenafval?

Groenafval is tuinafval zoals grasmaaisel, snoeisel, onkruid, verwelkte bloemen, plantenresten, bladeren, enzovoort. Opgelet! Keukenafval waaronder schillen van fruit en aardappelen, kattenbakvulling, etensresten,… behoren niet tot groenafval. Tuinafval is vaak onvermijdelijk, maar je kan het ook creatief gebruiken.

Muur van takken

Gesnoeide takken kan je verwerken in een takkenwal. Je hebt dan ook meteen een ideale nest- en schuilplaats voor vogels en egels. Voor de constructie voorzie je twee evenwijdige rijen palen op 0,5 meter tot 1 meter van mekaar en met een hoogte van maximaal 1,5 meter. Daartussen stapel je de takken jaar na jaar gewoon op.

Snipperwand voor snoeiresten

Voor grote tuinen met veel snoeiafval is een snipperwand een goede oplossing. Met krammen bevestig je een betonnet aan een rij houten palen die minstens voor een derde in de grond staan en maximaal 1 meter van elkaar staan. Hiertussen stapel je al het verhakseld materiaal.

Thuiscomposteren

Via het recyclagepark kan je een compostvat of –bak aankopen. Maar je kan er ook zelf eentje bouwen of gewoon een composthoop gebruiken. Bij composteren zetten ontelbare beestjes de tuin- en keukenresten om in humusrijke compost. Deze compost kan je daarna als gratis bodemverbeteraar gebruiken in je tuin.

Meer informatie over thuiscomposteren kan je ook terugvinden in de afvalkalender.

Teveel gras?

Een mulchmaaier versnippert de gemaaide grassprietjes en blaast deze opnieuw tussen de grasmat. Het maaisel verteert ter plaatse en geeft zijn voedingsstoffen terug aan de bodem. Met een mulchmaaier moet je wat vaker maaien, maar hoef je niet meer te stoppen om de grasbak leeg te maken. Tijdswinst dus.