Sticker: Geen reclame in mijn brievenbus

Zeul jij ook altijd zo’n grote stapel oud papier naar buiten bij elke inzameling? Wil je geen reclamefolders meer ontvangen, maar nog wel regionale pers (De Weekkrant, Passe Partout)? Wil je zelfs geen van beide meer ontvangen?

Haal dan je gratis brievenbusstickers af bij de technische dienst van de gemeente of aan het onthaal van het gemeentehuis. 

Robinsonlijst

Wil je ook geen geadresseerd reclamedrukwerk meer ontvangen, schrijf je dan in op de Robinsonlijst via www.robinsonlist.be. De marketingbedrijven die aangesloten zijn bij het Marketing Verbond zullen je gegevens dan niet meer gebruiken voor hun reclameboodschappen.