Wie mag er stemmen en is het verplicht?

Vanaf 18 jaar mag je stemmen, maar dit is niet verplicht.

Je mag stemmen indien je voldoet aan deze voorwaarden:

Je bent ofwel:

  • Belg op 1 augustus 2024
  • Europese burger en geregistreerd als gemeenteraadskiezer ten laatste op 31 juli 2024
  • Derdelander
   • Die ten laatste op 31 juli 2024 een wettelijk verblijf in België heeft gedurende een ononderbroken periode van minstens 5 jaar, EN
   • geregistreerd als gemeenteraadskiezer ten laatste op 31 juli 2024
  • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters op 1/08/2024
  • Je bent 18 jaar of ouder op 13 oktober 2024
  • Je hebt stemrecht