Tussenkomst busvervoer buitengewoon onderwijs

Het gemeentebestuur voorziet een financiële tegemoetkoming van 81 euro voor leerlingenvervoer voor kinderen in het buitengewoon onderwijs. Het toelagereglement kan┬áje hieronder raadplegen.