Babysit nodig?

De Gezinsbond

De Gezinsbond beschikt over een uitgebreid net van plaatselijke kinderoppasdiensten. Dankzij deze diensten krijgen ouders met kleine kinderen de kans om boodschappen te doen, familiale en andere verplichtingen na te komen, enz.

Een plaatselijke coördinator bemiddelt tussen ouders en kanditaat-babysitters. Zij worden zorgvuldig geselecteerd en gevormd. De oppassers zijn geen personeelsleden nog aangestelden van de Bond. Zij verrichten hun taak op vrijwillige basis na aanvaarding door het gezin. Het zijn meestal studerende jongeren waardoor het tijdens examenperiodes en overdag tijdens schooldagen niet altijd mogelijk is om aan een vraag te voldoen. Voor een vlot verloop van de dienstverlening is een goede samenwerking en verstandhouding tussen gezinnen, coördinatoren en babysitter noodzakelijk. De coördinator heeft het recht een prestatie te weigeren aan aanvragers die zich niet aan de afspraak houden.

Contactpersoon Oostham

Marie-Louise Vanderhallen
In de Bus 15a
3945 Ham
011 34 12 73 (van 9 tot 19 uur)
www.gezinsbond.be

Contactpersoon Kwaadmechelen

Hilde Aerts
Hoogblokstraat 2
3945 Ham
0498 30 99 55
www.gezinsbond.be

Babysitters.be

Of neem eens een kijkje op www.babysitters.be/babysit/ham. De grootste babysit website van België.