Naamsverbetering

Maak een afspraak

Als je naam of voornaam niet juist vermeld staat in de geboorteakte door bijvoorbeeld een schrijffout, kan deze fout verbeterd worden na gunstig advies van de Procureur des Konings.

Voor een naamsverbetering kan je terecht bij de dienst burgerlijke stand in de gemeente of stad waar de akte werd opgemaakt. De ambtenaar van de burgerlijke stand dient een verzoekschrift in bij de Procureur des Konings met de nodige bewijsstukken (vb. geboorteakte van van jezelf, van je ouders en grootouders). Wanneer het advies van de Procureur des Konings gunstig is, kan de akte verbeterd worden door het aanbrengen van een randmelding.

Eventueel worden andere akten ook aangepast (vb. de huwelijksakte en/of geboorteakten van de kinderen) en wordt de dienst bevolking van uw woonplaats verwittigd zodat er een nieuwe identiteitskaart en rijbewijs kan worden aangemaakt.

Fouten in aktes uit het buitenland kunnen enkel worden verbeterd door een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg. Dit vonnis kan worden aangevraagd door een advocaat.