Verkeerscel

In Ham is er een verkeerscel die een 4-tal keer per jaar samenkomt om actuele verkeersproblemen te bespreken. Deze adviesraad bestaat uit een aantal burgers van onze gemeente, de politie, de schepen van mobiliteit, politieke fracties, etc. De dienst mobiliteit van de gemeente verzorgt het secretariaat van deze raad. De verkeerscel geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen op het vlak van verkeer en mobiliteit.

 • Louis Nuyts - Afgevaardigde GAW
 • Walter Nijs - Afgevaardigde Unizo
 • Kenny Placin - Afgevaardigde CD&V
 • Guy Janssens - Afgevaardigde Open VLD
 • Julien Gielen - Afgevaardigde sp.a
 • Petrus Hendriks - Afgevaardigde Vlaams Belang
 • Farid Van Geldorp - Afgevaardigde N-VA
 • Paul Nies - Afgevaardigde Groen
 • Bjorn De Maertelaere - Afgevaardigde Basisschool De Klimop
 • Karine Stijnen - Afgevaardigde Basisschool De Zevensprong
 • Mariet Gevers - Afgevaardigde Basisschool De Sterre
 • Julien Scheunders - Afgevaardigde gemachtigde opzichters Kwaadmechelen
 • Nar Breugelmans - Afgevaardigde gemachtigde opzichters Oostham
 • Dhr. Bjorn Bosmans - Zonecommandant HVZNL
 • Dhr. Ronny Geys - vertegenwoordiger motorrijders
 • Dhr. Eddy Luyckx - voormalig schepen van mobiliteit
 • Robert Vandezande - Schepen van mobiliteit (voorzitter)
 • Wim Hillen - Afdelingshoofd omgeving
 • Veerle Wouters - Mobiliteitsambtenaar (secretariaat)
 • Hans Alenteyns - politiezone BHT
 • Gunter, Jan, Patrick - Wijkpolitie Ham