Subsidies selectief ophalen van papier en karton

Verenigingen die in onze gemeente deelnemen aan de maandelijkse papierslag krijgen hiervoor een subsidie. De voorwaarden kan je nalezen in bijgevoegd reglement.