Ham promoot planten van hier!

Elke streek wordt gekenmerkt door haar eigen boom- en struiksoorten. In onze Kempen vinden we bijvoorbeeld zomereik, zwarte els, hondsroos, rode kornoelje, hazelaar, haagbeuk, gelderse roos, linde, … terug. We noemen ze ook wel de streekeigen soorten.

Deze soorten versterken de identiteit van onze regio en hebben dus een belangrijke cultuurhistorische waarde. Ze zijn bovendien het best aangepast aan onze omgeving en klimaat waardoor ze minder snel ziek worden.

Nog beter is het gebruik van autochtone bomen en struiken. Want de meeste soorten die we nu in tuincentra kopen, zijn afkomstig uit lage loonlanden zoals Italië en Polen. Maar een sleedoorn uit Italië is niet dezelfde dan deze die bij ons van nature voorkomt. Hij heeft namelijk een ander bioritme en komt vroeger in bloei. Te vroeg om voedsel te kunnen bieden aan sommige van onze insecten die pas later ontwaken. Een ingewikkeld verhaal? Samengevat is het simpel: bomen en struiken die in onze regio thuis horen, creëren meer kansen voor de diersoorten die hier leven.

Het label “plant van hier” duidt aan dat het om een autochtone boom- of struiksoort gaat. Het label werd ontwikkeld door het Regionaal Landschap en tracht op deze manier kwekers, tuincentra en kopers te overtuigen om plantmateriaal van hier te gebruiken.

Via de website www.plantvanhier.be kan je via een handige zoekmachine meteen nagaan welke planten je best in jouw tuin plant.

Meer info en een handige plantwijzer kan je ook terugvinden op de website van het Regionaal Landschap Lage Kempen.