Huisstijl

Ook de gemeente Ham beschikt over een eigen logo en huisstijl.

Het gemeentelogo toont een geografisch visueel aspect van Ham. De groene lijn symboliseert het landelijk karakter, de blauwe lijnen het water van de kanalen die door de gemeente stromen. De lijnen sluiten bewust niet op mekaar aan. Hierdoor straalt het logo de openheid van Ham op een efficiënte manier uit. De witruimte tussen de lijnen symboliseert de ruimte van de gemeente.

Er is ook dynamiek aanwezig in het logo. Enerzijds in de lijnen zelf die niet volkomen egaal zijn waardoor het lijkt alsof ze uitdeinen, groeien. Anderzijds door het beeldlogo in de vorm van een pijl, dat altijd wordt vereenzelvigd met beweging, snelheid, dynamiek en richting.

De huisstijl van de gemeente vind je terug in alle correspondentie, op vlaggen en stickers, op formulieren, relatiegeschenken, signalisatie, ...

Het logo van de gemeente mag niet gebruikt worden zonder toestemming van het gemeentebestuur.