UNIZO Ham

UNIZO-Ham heeft als doel om met een aantal zelfstandige ondernemers vanuit detailhandel, diensten/vrije beroepen en kmo's, op regelmatige basis samen te komen om de lokale en gemeentelijke belangen van de zelfstandige ondernemers in Ham te behartigen.

Thema's die hierbij aan bod komen zijn de gemeentebelastingen voor ondernemers, het Hams beleid lokale economie, mobiliteit, ruimtelijke ordening, veiligheid, ... maar ook info omtrent de lokale gemeentelijke adviesorganen (GECORO en pwa), netwerkactiviteiten en netwerksessies.

Via de website www.unizo.be/ham krijg je alvast een korte voorstelling en verneem je wat UNIZO en een lokale ondernemersvereniging zoals UNIZO-Ham kan betekenen.

UNIZO Ham heeft ook een vertegenwoordiger in de GECORO, de milieuraad en de verkeerscel.