Afvalreglement op het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen