Hoe starten als zelfstandige?

Er zijn een aantal standaardformaliteiten die van toepassing zijn voor de meeste beroepen. Deze gelden zowel voor starters in hoofd- als in bijberoep. Daarnaast zijn er ook vaak specifieke vereisten naargelang het beroep. We geven eerst een overzicht van de algemene vereisten:

1. Open een zichtrekening

Als zelfstandig handelaar of vakman moet je een zichtrekening hebben bij een in België gevestigde bank. De rekening moet op jouw naam staan.

2. Check of je vergunningen nodig hebt voor je inschrijving?

Vooraleer je je naar het ondernemingsloket begeeft, check je best of je geen voorafgaande vergunning nodig hebt:
  • Leurkaart Meer info
  • Beroepskaart Meer info
  • Vergunning beenhouwer-spekslager: deze vergunning dient aangevraagd te worden bij de FOD Middenstand. Meer info

3. Schrijf je in bij het Ondernemingsloket

Als starter van een handels- of ambachtsonderneming of als vrij beroeper ben je verplicht je onderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en een ondernemingsnummer aan te vragen. Dit geldt zowel voor handelaars, handelsvennootschappen en vrij beroepen. Een ondernemingsnummer vraag je aan via een erkend ondernemingsloket.

4. Activeer je btw-status

Nadat jouw onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen is ingeschreven, dien je een btw-identificatie aan te vragen. Ook hiervoor kan je terecht bij een erkend ondernemersloket. Op dit moment dien je het btw-stelsel aan te geven waarvoor je opteert: de gewone regeling, maandelijkse aangiftes, het vrijstellingsregime, het forfaitair stelsel, enz. Een onderneming moet nagaan of de geleverde diensten of goederen al dan niet in het btw-wetboek omschreven staan en je onderneming bijgevolg al dan niet btw-plichtig bent.

5. Check of je andere vergunningen of een registratie nodig hebt voor je activiteiten

Voor verschillende beroepen gelden bijkomende verplichtingen. Afhankelijk van de activiteit en van de specifieke kenmerken van de onderneming zijn extra passende vergunningen of een registratie nodig. Voorbeelden zijn: de milieuvergunning, de registratie voor aannemers, exportvergunning, vergunning voor fabriceren of in de handel brengen van voedingswaren, enz. Ook voor dienstverlenende beroepen gelden meestal specifieke reglementeringen. Zij vragen een erkenning aan via hun orde of beroepsinstituut. Meer info hierover vind je bij je erkend ondernemersloket.

6. Sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds

Als zelfstandige in hoofd- én bijberoep, moet je je ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Dit fonds int de sociale bijdragen die je moet betalen en zorgt ervoor dat de uitkeringen correct gebeuren. 

7. Sluit je aan bij een ziekenfonds

Om in orde te zijn met je ziekteverzekering is ook een aansluiting bij een ziekenfonds nodig. Als je al aangesloten bent, meld je een wijziging van jouw statuut.

8. Richt je een vennootschap op?

Voor het oprichten van een vennootschap: Meer info

9. Ga je met personeel van start?

Voor het aanwerven van personeel: Meer info