Stedenbouwkundig uittreksel & Vastgoedinfo

Stedenbouwkundige informatie kan op verschillende manieren worden aangevraagd bij de gemeente. Het kan gaan om vastgoedinformatie, uittreksel uit het plannenregister en/of uittreksel uit het vergunningenregister.

Voor een stedenbouwkundig uittreksel kies je voor een uittreksel uit het vergunningenregister en een uittreksel uit het plannenregister.

Kostprijs

Deze attesten zijn niet gratis. Volgende tarieven worden gehanteerd:

  • Vastgoedinformatie: €60 per perceel
  • Uittreksel uit het plannenregister: €20 per perceel
  • Uittreksel uit het vergunningenregister: €20 per perceel

Eenmaal de aanvraag is ingediend, ontvangt u binnen de 30 kalenderdagen uw uittreksel(s). 

Heeft u dringend uittreksel(s) nodig? We bieden ook een spoedprocedure aan. Je ontvangt dan binnen de 14 dagen je aangevraagde uittreksel(s). Vermeld bij uw aanvraag dat je een spoedprocedure wenst.

Voor de spoedprocedure worden de volgende tarieven gehanteerd:

  • Vastgoedinformatie: €120 per perceel
  • Uittreksel uit het plannenregister: €40 per perceel
  • Uittreksel uit het vergunningenregister: €40 per perceel

Je ontvangt van ons achteraf een factuur.

Hoe aanvragen?

Je kan een aanvraag indienen via het digitaal loket.