Trage Wegen

Zin om eens op andere manier naar school te gaan? Om via een andere weg naar de bakker of de slager te gaan? Of gewoon zin in een leuke en avontuurlijke wandeling?

Dat kan via het trage-wegen netwerk van Ham! Trage wegen zijn verbindingen voor niet-gemotoriseerd verkeer zoals veldwegen, kerkpaden, jaagpaden, holle wegen, herbestemde spoorwegbeddingen, enz. Ze zijn ideaal voor een fiets- of wandeltocht in de natuur. Bovendien vertellen deze vaak eeuwenoude verbindingen iets over onze lokale geschiedenis. Een voorbeeld zijn de kerkenpaden van vroeger die op veel plaatsen nog altijd bestaan. Door gebruik te maken van de Trage Wegen draag je je steentje bij voor een betere luchtkwaliteit. Voor korte verplaatsingen laat je immers best de auto aan de kant. Op die manier worden er geen schadelijke uitlaatgassen uitgestoten EN spaar je ook dure brandstof uit!

Veel van deze trage wegen zijn of waren in erg slechte staat. Sommige wegen waren zelfs helemaal verdwenen. Het gemeentebestuur wilde hier iets aan doen en sloot daarom een overeenkomst af met de Trage Wegen vzw. Alle wegen die kunnen dienen voor niet gemotoriseerd verkeer werden geïnventariseerd en in kaart gebracht. Het resultaat vind je in een trage wegen kaart. We deelden alle trage wegen in Ham in in vijf categorieën. Van makkelijk en goed bereikbaar tot moeilijk en weinig verhard.

De kaart met alle trage wegen in onze gemeente kan je hieronder downloaden.

Trage Wegen Ham weergeven op een grotere kaart.