Ontwikkelingssamenwerking

Hoewel we weinig invloed hebben op de derde wereldproblematiek, wil het gemeentebestuur haar verantwoordelijkheid opnemen. Het gemeentebestuur wil haar inwoners in de eerste plaats sensibiliseren. Daarnaast ondersteunt Ham diverse projecten van het missiecomité van Kwaadmechelen, 11.11.11, enz. Jaarlijks wordt er een bedrag in de gemeentebegroting voorzien om te besteden aan projecten in de derde wereld.

Subsidies Noord- en Zuid werking

Via het subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking wil het gemeentebestuur subsidies toekennen voor projecten binnen zowel Noord- als Zuidwerking

Noordwerking bestaat uit projecten die de Hamse bevolking wil sensibiliseren rond de Noord-Zuidproblematiek.

Zuidwerking bestaat enerzijds uit projecten die capaciteitsopbouw bewerkstelligen in ontwikkelingslanden en anderzijds uit projecten die noodhulp bieden bij rampen in ontwikkelingslanden.

De aanvraagprocedure gebeurt via de aanvraagformulieren Noord- en Zuidwerking. De besteding van de toelage wordt gecontroleerd via de evaluatieformulieren Noord- en Zuidwerking. Alle formulieren kan je hieronder downloaden.