Woonwagenterrein Eikendreef

Het gemeentebestuur van Ham beheert een residentieel terrein voor woonwagenbewoners, "Eikendreef", met 8 vaste standplaatsen.

Voorwaarden

De voorwaarden kan je nalezen in bijgevoegd reglement.

Procedure

Een standplaats aanvragen kan schriftelijk via de dienst welzijn.

Bedrag

Gratis

Afhandeling

De dienst welzijn staat in voor het terreinbeheer en de coördinatie van de uitvoering van het woonwagenbeleid.