Adviesraad Welzijn (GAW)

De GAW behandelt lokale aangelegenheden die senioren, zieken, weduwen, mindervaliden, allochtonen en eventueel andere groepen aanbelangen. De raad is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen en op verzoek van de gemeenteraad of het OCMW advies te verstrekken. Zij vergaderen elke tweede woensdag van de maand in het OCMW. In januari, juli en augustus is er geen vergadering.
 
Daarnaast worden er allerlei activiteiten georganiseerd zoals de week van de derde leeftijd met kaartnamiddagen, een wandeltocht, een vormingsnamiddag en een shownamiddag.