Repetitieruimte

Het gemeentebestuur stelt een dubbele repetitieruimte ter beschikking aan muzikanten met als doel de actieve muziekbeoefening in groepsverband te stimuleren. Deze repetitieruimte is gelegen in de Heerbaanstraat (achter De Zille naast Kindercentrum Patoe).

Voorwaarden

Iedereen die het reglement onderschrijft kan gebruik maken van de repetitieruimte.Elke muziekgroep die gebruik wil maken van de repetitieruimte duidt een meerderjarige contactpersoon aan. De namen en adressen van de leden van de groep worden bezorgd aan de Jeugddienst.

Groepen die kiezen voor het jaartarief krijgen voorrang bij de huur van een materiaalkot. Zij kunnen ook repetitie-uren vastleggen voor een gans jaar.

Huur/Opening

De repetitieruimte wordt per uur verhuurd aan groepen of individuen. In de repetitietijd zit de opbouw en afbraak inbegrepen. De volgende tarieven gelden:

 • Uurtarief 2,5 euro per uur
 • Beurtenkaart 50 euro voor 25 uren
 • 1/2 jaartarief 225 euro voor 6 uren per week gedurende 1/2 jaar of 3 uren per week gedurende 1 jaar
 • jaartarief 400 euro voor 6 uren per week gedurende 1 jaar
 • materiaalkot 2,5 euro per week

Reserveren

De verhuur van de repetitieruimte gebeurt via de Jeugddienst. Voor een boeking meld je je steeds persoonlijk aan.
De huurprijs wordt onmiddellijk en contant betaald. Afzeggen van geboekte uren kan tot 7 dagen voorafgaand aan de vastgelegde uren.

Aansprakelijkheid

De huurder (=contactpersoon) is aansprakelijk voor aangebrachte schade aan de materialen en de ruimtes. De huurder mag de repetitieruimte niet onderverhuren aan derden. Bij diefstal, verlies of schade aan persoonlijke apparatuur kan de gemeente Ham niet verantwoordelijk gesteld worden.

Huishoudelijk reglement

 1. De contactpersoon dient na elke repetitie het logboek in te vullen.
 2. Indien er schade aan de repetitieruimtes / materialen is of er ontbreken materialen moet steeds de Jeugddienst verwittigd worden.
 3. Na elke repetitie moet de ruimte proper worden achtergelaten en alle apparatuur wordt uitgeschakeld en opgeborgen.
 4. Bij vertrek moet het alarm in werking gesteld worden tenzij er nog andere groepen aan het repeteren zijn.
 5. Het is verboden te roken en te eten in de repetitieruimte.
 6. De huurders tonen respect voor de buurt.
 7. Tijdens het repeteren worden de deuren dicht gehouden.
 8. Bij vernielingen worden er financiële sancties genomen: de vernieler betaalt.
 9. Bij overtredingen volgt een schriftelijke waarschuwing.