Sportraad

De sportraad is een gemeentelijke adviesraad die zich bezighoudt met alles wat met sport en vrijetijdsbesteding te maken heeft. Alle sportclubs die in Ham actief zijn, kunnen aansluiten bij de sportraad.
De clubs worden naargelang de activiteiten ingedeeld bij de competitie- of recreatiesport. Elke sectie duidt een sectievoorzitter aan die hun specifieke belangen naar voren brengt in het bestuur van de sportraad.
De schepen van sport, de gangmakers en de sportfunctionaris nemen ook deel aan de vergaderingen.

Waarom aansluiten bij de sportraad?

  • De sportraad participeert in het beheer van de gemeentelijk sport-en vrijetijdsinfrastructuur. De sportraad kan de belangen van de aangesloten verenigingen verdedigen bij de bouw of renovatie van de sportvoorzieningen.
  • Aangesloten clubs die de sporthal huren krijgen een voordeliger tarief dan clubs die niet aangesloten zijn.
  • Er worden jaarlijks evenementen op touw gezet waarbij de aangesloten clubs hun sport kunnen promoten in de gemeente.
  • Voor éénmalige activiteiten of voor het opstarten van een sportclub kun je bij de sportraad terecht voor lesgeverhulp, het uitlenen van materiaal en dit alles bij BLOSO.
  • De sportraad adviseert het gemeentebestuur bij alles wat te maken heeft met sport en vrijetijdsbesteding.

Activiteiten

  • Interclubcompetities voor de volgende sporttakken: recreatievoetbal en sportvissen.
  • Initiatielessen en Week van de Sportclub.
  • Kampioenenviering
  • Hamse bosloop

Samenstelling bestuur

Jos Schepers Voorzitter sportraad
Peter Luyten Afgevaardigde sectie competitievoetbal
Marc Van Nylen Afgevaardigde sectie zaalsporten competitie
Eddy Weyens Afgevaardigde sectie individuele sporten competitie
Sara Belmans Afgevaardigde schoolsporten
  Afgevaardigde zaalsporten recreatie
André Moons Afgevaardigde sport & spel
Marcel Theys deskundige (niet stemgerechtigd)
Tonny Gerards Afgevaardigde sectie Parasporten
  Afgevaardigde sectie socio-culturele verenigingen
  Afgevaardigde sectie zaalvoetbal recreatie 
Patrick Bosmans Schepen van Sport (niet stemgerechtigd)
Marissa Claes sportpromotor (niet stemgerechtigd)