Cultuurforum

Het cultuurforum heeft als doelstelling om iedereen die in Ham rond cultuur werkt rond de tafel te brengen. Jaarlijks organiseert het cultuurforum een nieuwjaarsreceptie en enkele vormingsmomenten voor de aangesloten leden. Om lid te worden van het cultuurforum moeten verenigingen voldoen aan volgende voorwaarden:

 • actief zijn op het vlak van meerdere van volgende thema’s: cultuurpresentatie, cultuurcreatie (amateur-kunsten), cultuurbewaring, verhogen van culturele competentie en/of gemeenschapsvorming
 • een doel nastreven dat positief en uitsluitend gericht is op de culturele, morele en maatschappelijke vorming van de personen die zij bereiken en dit buiten enig schoolverband
 • door privé-initiatief zijn opgericht, beheerdĀ en geleid worden door een bestuur met ten minste 3 leden en waarvan een meerderheid woonachtig is in de gemeente Ham
 • bij het indienen van de aanvraag tot erkenning gedurende ten minste één jaar werking hebben en dit tevens kunnen bewijzen aan de hand van een uitgebreid jaarverslag
 • de vereniging moet haar zetel hebben in de gemeente Ham en kunnen aantonen dat zij in de gemeente werkzaam is ofwel prestaties levert welke de gemeenschap in Ham hoofdzakelijk ten goede komt
 • de vereniging moet de administratieve en financiële controle van de gemeentelijke overheid en/of de culturele raad aanvaarden (met inbegrip van een onderzoek en controle ter plaatse)
 • regelmatig bestuursvergaderingen organiseren
 • ten minste volgende activiteiten organiseren:
  minimum zes activiteiten per jaar opzetten voor de eigen leden
  OF minimum twee activiteiten per jaar opzetten toegankelijk voor een ruim publiek