Veilige schoolomgevingen

Ham telt 4 schoolomgevingen:

 • De Sterre in Kwaadmechelen (Zandstraat - Dorpsstraat - Poststraat)
 • Afdeling van 'De Sterre' in Genendijk (Kerkstraat)
 • Gemeentelijke Basissschool “De Klimop” (Dorpsstraat - Speelstraat)
 • Vrije Basisschool “De Zevensprong” in Oostham (Stationsstraat - Schoolstraat)

De gemachtigde opzichter

Steeds opnieuw duikt alom de kreet op naar meer veiligheid voor onze kinderen bij het oversteken van de openbare weg. "Geef ons zebrapaden, verkeerslichten, agenten die het verkeer regelen!", is een veel gehoorde vraag. Dat dit om tal van redenen niet aan elke schoolpoort, op elk gevaarlijk punt kan, is logisch... Daarvoor zijn er onze gemachtigde opzichters. Ze zijn al geruime tijd een vertrouwd beeld op straat. Zonder vrijwilligers, zonder mensen die zich voor deze loffelijke opdracht willen inzetten, komen we er niet. 

In onze gemeente zorgen een tiental mensen voor extra veiligheid in de schoolomgeving. Ze staan opgesteld aan een zebrapad waar veel schoolgaande kinderen ’s morgens, ’s middags of ’s avonds langskomen op hun weg van en naar school.

We brengen nog eens een aantal vuistregels in herinnering:

 • De gemachtigde opzichter mag enkel kinderen, bejaarden en personen met een handicap laten oversteken.
 • De kinderen moeten op het voetpad wachten om over te steken tot de gemachtigd opzichter in het midden van de rijbaan staat en teken doet om over te steken (= armen horizontaal).
 • Fietsers moeten altijd afstappen alvorens over te steken.
 • steek over vlak vóór de gemachtigd opzichter over, dus zeker niet achter de gemachtigd opzichter, zo kan deze mogelijke gevaren steeds tijdig detecteren.
 • Tijdens het oversteken niet treuzelen.
 • Ouders die hun kinderen vervoeren op de fiets en personen met een kinderwagen moeten volgens de wet oversteken zonder begeleiding van een gemachtigd opzichter.
 • De voertuigen die een oversteekplaats naderen waar een gemachtigde opzichter staat, moeten er rekening mee houden dat die het verkeer kan stilleggen en moeten dus stoppen als de gemachtigde opzichter kinderen laat oversteken.
 • Ook fietsers moeten stoppen! Nog te vaak zien we de auto’s stilstaan voor het zebrapad, terwijl een fietser gewoon doorrijdt…

Ben je zelf kandidaat om gemachtigd opzichter te worden? Neem dan contact op met de dienst mobiliteit van de provincie Limburg.