Tijdelijke of permanente bewegwijzering

De plaatsing van wegwijzers naar openbare gebouwen en toeristische trekpleisters is gebonden aan regelgeving. Niet zomaar iedereen mag eender waar reclamepanelen, aankondigingsborden of bewegwijzering plaatsen op de openbare weg.

Voor permanente wegwijzers richt je best je vraag aan het college van burgemeester en schepenen dat samen met de dienst mobiliteit onderzoekt of een wegwijzer kan geplaatst worden. Dit kan via bijgevoegd e-formulier.

De kost van deze wegwijzer is steeds voor de aanvrager. De plaatsing gebeurt door de gemeente. Het plaatsen van wegwijzers naar handelszaken binnen de bebouwde kom is wettelijk niet toegelaten. Langs gewestwegen is het advies van Wegen en Verkeer nodig. Er is dan ook een belasting van toepassing.

Voor tijdelijke bewegwijzering wordt de aanvraag via het e-loket gedaan met dit formulier.