Bekendmakingen beslissingen gemeentewegen

De voorlopige vaststelling van het ontwerp van de rooilijn voor de Anjerstraat werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 4 februari 2021 en wordt bekendgemaakt van 12 februari 2021 tot en met 13 maart 2021.