Bekendmakingen beslissingen gemeentewegen

De definitieve vaststelling van het ontwerp van de rooilijn voor de Anjerstraat werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 1 april 2021 en wordt bekendgemaakt van 19 april 2021 tot en met 18 mei 2021.