Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan heeft tot doel om de verkeersveiligheid en de mobiliteit in de gemeente Ham te verbeteren op korte, middellange en lange termijn.

Hieronder vallen onder meer de herinrichting van de schoolomgevingen, de aanleg van fietspaden, enz. Bijzondere aandacht gaat uit naar de zwakke weggebruiker en naar alternatieven voor het autoverkeer.

Herziening mobiliteitsplan

Uit recent verkeersonderzoek in onze gemeente blijkt dat het aandeel zwaar verkeer in Ham 12 % bedraagt. Hiervan is de helft doorgaand vrachtverkeer dat zich hoofdzakelijk richting E 313 verplaatst. Dit met alle gevolgen van dien voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in onze gemeente. Verder blijkt dat de parkeergelegenheid in onze gemeente ruim voldoet. Ham telt meer dan 800 parkeerplaatsen die vooral in de winkel -en schoolzones goed worden gebruikt. In Kwaadmechelen is de maximale bezetting van de verschillende parkeergelegenheden gemiddeld 29%. In Oostham bedraagt de maximale bezetting gemiddeld 33%.

Deze en andere resultaten werden gebruikt voor de update van het gemeentelijk mobiliteitsplan waarbij een aantal nieuwe ruimtelijke en verkeerskundige thema’s werden uitgewerkt. Denk daarbij aan het nieuwe bedrijventerrein Zwartenhoek, het project “Achter de kerk” en het doortrekken van de “Nikeweg”.

Het gevoerde verkeerskundig onderzoek is daarbij van onschatbare waarde. Zeker de cijfers over het zwaar doorgaand verkeer zullen worden aangewend om in het nieuwe mobiliteitsplan de nodige antwoorden te formuleren op deze problematiek.

www.mobielvlaanderen.be/mobiliteitsplan