Brandverzekering

In principe moet een zaaluitbater beschikken over een brandverzekering. Deze verzekering dekt schade aan de infrastructuur als gevolg van een brand. Schade aan de inboedel of materialen die aanwezig zijn in de zaal worden meestal niet gedekt door de brandpolis.

Belangrijk: wanneer de brand veroorzaakt is als gevolg van de activiteit in de zaal, kan de verzekering de schade verhalen op de organisatie. Dit is niet het geval wanneer ‘afstand van verhaal’ opgenomen werd in de brandverzekeringspolis of het huurcontract. Als er geen ‘afstand van verhaal’ opgenomen is, sluit u als organisator best zelf een brandverzekering af.