Burgelijke Aansprakelijkheid - BA Exploitatie

Zonder verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid kan de organisator opdraaien voor schade die voortvloeit uit je organisatie. Bij een feitelijke vereniging zal de schade altijd op de eindverantwoordelijke worden verhaald. Heeft de organisatie een VZW-structuur dan zal de schade normaal op de VZW worden verhaald. De gewone BA-privé-leven dekt een aantal dingen niet die men in verenigingsverband doet.

Een verzekering BA is echter geen ontlasting van mogelijke schuld. Men moet er steeds voor zorgen dat de organisatie goed is opgezet en dat het risico zo klein mogelijk wordt gehouden. De schade mag dus niet te wijten zijn aan eigen schuld, een actieve daad of nalatigheid.

Een BA is gebaseerd op de het burgerlijk wetboek en dekt volgende aanspakelijkheden:

 • elke daad van de mens waardoor een ander (derde) schade berokkend wordt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.
  Het gaat om schade aan ‘derden’ veroorzaakt door een fout van de organisator of een medewerker.
 • iedereen is verantwoordelijk voor schade welke hij door zijn daad, maar ook door zijn nalatigheid of onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt.
  Voorbeeld: een podiumelement valt om waardoor er schade is.
 • men is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door personen voor wie men instaat en voor zaken die men in bewaring heeft.
  Voorbeeld: medewerkers berokkenen schade aan derden of schade aan jassen in een georganiseerde vestiaire.

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt twee soorten schade:

 • Materiële schade: vraag aan de zaaluitbater wat in zijn polis is opgenomen.
 • Lichamelijke schade: terugbetaling van medische kosten, invaliditeitsuitkering.