Minder Mobielen Centrale

Maak een afspraak

De Minder Mobielen Centrale is er om mensen met verplaatsingsmoeilijkheden en een beperkt inkomen toch de nodige vervoersmogelijkheden te bieden. Meestal gaat het om senioren, mindervaliden of mensen in een sociale noodsituatie. Onze vrijwillige chauffeurs vervoeren mensen binnen en buiten Ham. Ze zorgen dat mensen hun afspraken bij de kapper, dokter, familie, … kunnen nakomen. 

Voor wie?

 • Inwoner zijn van Ham;
 • Je beschikt niet over een eigen wagen; 
 • Er is geen openbaar vervoer aanwezig in je buurt óf je kan er omwille van handicap, leeftijd of sociale situatie geen gebruik van maken;
 • Je kan niet of onvoldoende terugvallen op familie en/of mantelverzorgers;
 • Op basis van je financiële situatie wordt er nagekeken of je in aanmerking komt om gebruik te kunnen maken van deze dienst.

Procedure

Vooraleer je gebruik kan maken van de minder mobielen centrale moet je eerst lid zijn.

 • Inschrijven voor de Minder Mobielen Centrale kan op het nummer 013 61 10 80 en dit elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
 • Je komt naar het dienstencentrum of de centrumleidster komt op huisbezoek om samen met jou je situatie te bekijken.
 • Als je in aanmerking komt, worden de nodige documenten ingevuld en overlopen. Tevens ontvang je alle uitleg over de werking van de Minder Mobielen Centrale.
 • Je betaalt jaarlijks lidgeld.
 • Je vraagt een rit minstens twee dagen op voorhand aan bij de Minder Mobielen Centrale.
 • De Minder Mobielen Centrale zoekt voor jou een chauffeur. Als er geen chauffeur beschikbaar is, brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte.
 • De chauffeur komt je op de afgesproken plaats en tijdstip ophalen.

Bedrag

De kostprijs voor de Minder Mobielen Centrale omvat:

 • Jaarlijks lidgeld van 12 euro;
 • De kosten per rit: 0,35 euro per km te rekenen vanaf het vertrek van de chauffeur tot hij weer terug is;
 • De gemaakte parkeerkosten.

(uitzondering: als je inschrijft na 1 juli betaal je voor het resterende half jaar de helft van het lidgeld.)