Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming voor personen met een handicap die door hun handicap beperkt zijn in de mogelijkheden om te werken en die daardoor beschikken over een beperkt of geen inkomen.

Voorwaarden

 • Uw handicap moet erkend worden door de FOD Sociale Zekerheid, DG Handicap.
 • Uw inkomsten en de eventuele inkomsten van de persoon waarmee u samenwoont, mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.
 • Uw verdienvermogen is maximaal 1/3 van wat een persoon zonder handicap kan verdienen op de reguliere arbeidsmarkt.
 • U bent minstens 18 jaar en jonger dan 65 jaar.
 • U bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • U voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden.
 • U bent gedomicilieerd of heeft een administratief adres en verblijft werkelijk in België.

Alle informatie over de voorwaarden vindt u op de website van de Directie-generaal Personen met een handicap.

Procedure

 • Om de tegemoetkoming aan te vragen, moet u een aanvraag opstarten via de website MyHandicap. Om de vragenlijst in te vullen, heeft u een elektronische identiteitskaart met PIN code of kaartlezer nodig, of de ITSME app.
 • Als u de aanvraag niet zelf kunt doen, kunt u voor hulp terecht bij uw mutualiteit, gemeente of Sociaal Huis (OCMW).
 • Indien u daar niet terecht kunt, kunt u een afspraak maken met een van de maatschappelijk assistenten van de FOD Sociale Zekerheid om een aanvraag op te starten.
 • Er zijn verschillende aanvragen mogelijk. De vragenlijst is afhankelijk van de soort aanvraag die u wenst op te starten.
 • Als de aanvraag ingediend is, zal de DG HAN nagaan waarop u recht heeft. Daarvoor kunnen er bijkomende gegevens opgevraagd worden bij uw behandelende arts, belastingdienst enz.
 • In de meeste gevallen zal u een oproepingsbrief krijgen voor een korte afspraak bij de artsen of medisch evaluatoren van de DG HAN.
 • U wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.
 • De erkenning gaat in op de 1e dag van de maand volgend op de aanvraag.

Bedrag

Financieel voordeel

Het bedrag dat u ontvangt, hangt af van uw gezinscategorie en het belastbaar inkomen van uw gezin.

Wat meebrengen

 • Contactgegevens huisarts
 • Rekeningnummer
 • Verslagen betreffende het medische/psychiatrische/begeleiding/stage/werktraject