Stopgezet - Premie voor een zonneboiler (Fluvius)

Tot 30-6-2022 kon wie een zonneboiler plaatste in een bestaande woning of appartement, bij Fluvius een premie aanvragen.

Deze premie is stopgezet en sinds 1 juli 2022 een onderdeel geworden van Mijn VerbouwPremie voor zonneboiler,
Hebt u al investeringen gedaan én nog geen premie bij Fluvius aangevraagd? Bekijk de voorwaarden van Mijn VerbouwPremie om te zien of u in aanmerking komt.

Voorwaarden

 • Deze premie was geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
  • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend uiterlijk op 31-12-2013, maar die pas vanaf 1-1-2014 werden aangesloten.
  • Sinds 2021 kon deze premie aangevraagd worden voor woningen of wooneenheden of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest
   • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
   • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend én waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen én de EPB-aangifte tijdig werd ingediend.
 • Een aannemer moest de zonneboiler plaatsen en factureren. Die installateur moest een certificaat van bekwaamheid hebben, zie:
 • Een niet-gecertificeerde installateur moest zich laten bijstaan en het uitgevoerde werk laten valideren door een installateur die wel een certificaat van bekwaamheid heeft.
 • Op het attest dat de aannemer aan de klant gaf, moest het RESCert-certificeringsnummer vermeld worden van de aannemer met een certificaat van bekwaamheid of van de aannemer die de controle heeft uitgevoerd.
 • Het aanvraagformulier moest bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen (met eindfactuur vanaf 1-7-2020) uiterlijk 24 maanden na de eindfactuurdatum.
  Met een eindfactuur tot 30-6-2020 kon u geen premie meer aanvragen.
 • De premie gold voor een nieuwe zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming.
  De vervanging van een bestaand thermisch zonnecollectorsysteem of de uitbreiding van een bestaand systeem met bijkomende panelen kwamen dus niet in aanmerking.
 • Alle voorwaarden en technische eisen waaraan de zonneboiler moest voldoen, staan op het Informatieblad 2022 van Fluvius.

Procedure

 • U kunt deze premie niet meer aanvragen.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.
 • U kunt de status van uw aanvraag opvolgen in ‘Mijn Fluvius’.

Bedrag

Financieel voordeel
Eindfactuur
in
Premie voor zonneboilerMaxima per geplaatste installatie
2020550 euro per m²
 • maximaal 2750 euro
 • maximaal 40% van het factuurbedrag
2021 en 2022 (tot 30/6/22)
(met of zonder 'uitsluitend nachttarief')
550 euro per m²
 • maximaal 2750 euro
 • maximaal 40% van het factuurbedrag

Als de premie werd aangevraagd door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus voor meerdere wooneenheden, dan kon deze premie nooit hoger zijn dan het maximumbedrag per wooneenheid.

Beschermde afnemers

Voor beschermde afnemers was het premiebedrag hoger. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

 • 2020: 660 euro per m², maximaal 3.300 euro en maximaal 48% van het factuurbedrag per wooneenheid.
 • 2021 en 2022 (met of zonder 'uitsluitend nachttarief'): 660 euro per m², maximaal 3.300 euro en maximaal 48% van het factuurbedrag per wooneenheid.

Regelgeving

Energiebesluit van 19 november 2010

Uitzonderingen

Deze premie was niet cumuleerbaar met de premie voor een warmtepompboiler.