Welke mandaten bekleden de Hamse politici?

Hieronder vindt u een overzicht van alle mandaten die door de Hamse verkozenen worden uitgeoefend. Inclusief de brutovergoedingen die zij hiervoor ontvangen.

Gemeenteraad

Raadsleden: 170 euro per zitting
Voorzitter: 340 euro per zitting
Gemiddeld 10 vergaderingen per jaar

Marc Heselmans – burgemeester
Robert Vandezande, Hilde Aegten, Patrick Bosmans, Debbie De Bruyn, Stefanie Engelen: schepenen
Nico Engelen (voorzitter), Samia Chekimi, Kenny Placin, Marnik Nelissen, Julien Gielen, Michel Moreels, Paul Nies, Walter Peelmans, Patrick Raeymaekers, Petrus Hendriks, Debra Sevindik, Liliane Tielemans, Farid Van Geldorp, Filip Wellens, Raf Weltens

College van Burgemeester en schepenen

Marc Heselmans – burgemeester
Robert Vandezande, Hilde Aegten, Patrick Bosmans, Debbie De Bruyn, Stefanie Engelen: schepenen

Brutolonen van de burgemeester en schepenen zijn wettelijk vastgelegd en kan je raadplegen in het bijgevoegd overzicht.

Bijzonder comité voor de sociale dienst

170 euro per zitting

Stefanie Engelen – voorzitter
Bart Claes, Yolanda Claeys, Maggie Csap, Jorge Luyts, Kim Vermeulen, Raf Weltens 

Gecoro: Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening

Vergaderen op afroep - 75 euro/zitting

Deskundigen: Evert Jadoul, Evie Favoreel, Karen Alentijns, Rudi Smeulders, Erik Mannaerts, Nathalie Desmet, Stijn Franssen, Wim Hillen, Michel Vroninks

Maatschappelijke geledingen: Iny Klopfel, Walter Nijs, Marjolijn De Jong, Johan Rottiers, Koen Uytterhoeven, Marcel Beliën, Jo Goossens, Rosine Engelen

Politieraad

Burgemeester Marc Heselmans

Raadsleden Debbie De Bruyn, Walter Peelmans, Liliane Tielemans: 120 euro/zitting

Raad-HVNL: Hulpverleningszone Noord Limburg (Brandweer)

Burgemeester Marc Heselmans: geen vergoeding

Fluvius Opdrachthoudende vereniging

Algemene vergadering – Nico Engelen – geen vergoeding

Fluvius Limburg

Algemene vergadering – Nico Engelen – geen vergoeding

RBC-Noord – Fluvius Limburg

Lid: Robert Vandezande – geen vergoeding

Nuhma

Afgevaardigde algemene vergadering Patrick Raeymaekers – geen vergoeding

IGL: Intercommunale Gehandicapten Limburg

Raad van Beheer: Debbie De Bruyn – vergoeding: 67,57 EUR - 12 vergaderingen per jaar

Algemene vergadering: Walter Peelmans - geen vergoeding

Cipal

Algemene vergadering – vanuit gemeente: Nico Engelen – geen vergoeding

Algemene vergadering – vanuit OCMW: Leopold Rutten – geen vergoeding

Vooruitzien: Sociale Huisvestingsmaatschappij

Voorzitter Raad van Beheer: Jos Ooms - Vergoeding: 342,75 euro

Limburg.Net: Afvalintercommunale

Adviescomité: Marc Heselmans – geen vergoeding

Algemene vergadering: Walter Peelmans – geen vergoeding

De Watergroep

Aandeelhoudersbestuur: Marc Heselmans – 213,33 euro per vergadering

Algemene vergadering: Hilde Aegten – geen vergoeding

KBM: Kantonnale Bouwmaatschappij

Afgevaardigde Raad van Beheer: Robert Vandezande

Vergoeding: 175 euro - Frequentie: 10 x per jaar

Onesto Kredietmaatschappij

Algemene vergadering – vanuit gemeente: Hilde Aegten – geen vergoeding

Algemene vergadering – vanuit OCMW: Kim Vermeulen – geen vergoeding

CAD: Centrum Alcohol en Drugsverslaving

Afgevaardigde binnen de stuurgroep: Debbie De Bruyn – geen vergoeding

Regionaal Landschap Lage Kempen

afgevaardigde: Robert Vandezande: geen vergoeding

afgevaardigde algemene vergadering van de projectvereniging : Patrick Bosmans - geen vergoeding

ondersteuning: Pieter Cools

Bekkenbestuur Nete-Demer

Afgevaardigde alg. vergadering: Robert Vandezande - geen vergoeding

Sociaal verhuurkantoor

Algemene vergadering: Yolande Claeys en Bert Claes: geen vergoeding

VVSG: Vlaamse Vereniging Steden en Gemeenten

Afgevaardigde Leopold Rutten – geen vergoeding

vzw ERSV

Algemene vergadering: Nico Engelen – geen vergoeding

Vervoerregio Limburg

Algemene vergadering Robert Vandezande - geen vergoeding

Ondersteuning: Veerle Wouters

Toerisme Limburg

Algemene vergadering: Patrick Bosmans – geen vergoeding

Wijkwerken

Raad van Bestuur: Stefanie Engelen – geen vergoeding

Algemene vergadering: Michel Moreels – geen vergoeding

Lokaal overleg kinderopvang

Nico Engelen: geen vergoeding

Opvoedingswinkel

Nico Engelen – geen vergoeding

Kind in Nood

Nico Engelen – geen vergoeding

Haber: Woonloket Ham-Beringen

Afgevaardigde stuurgroep: Robert Vandezande – geen vergoeding

Ondersteuning Wim Hillen

Woonzorgcentrum Ter Kempen

Afgevaardigde alg. vergadering – Stefanie Engelen – geen vergoeding

Limburgs steunpunt lokaal sociaal beleid

Afgevaardigde: Stefanie Engelen – geen vergoeding

Sociaal beleid: Bart Vrancken