De Oude Pastorie

Een belevenisvolle ontmoetingsplek voor jong en oud!

Het is één van de merkwaardigste gebouwen in Oostham.

Nog vóór 1200 stond een zekere Willem, Heer van Colmont, zijn bezittingen in Oostham af aan de abdij van Averbode. Arnold van Wesemael droeg rond dezelfde tijd zijn hoeve in Kwamol eveneens aan de abdij af. In 1239 werden die schenkingen door paus Gregorius bekrachtigd. Averbode kwam er zo tussen andere machtige grondheren in bezit van eigen goed.

In elk geval had de pastorie in de 16e eeuw het uitzicht van een herenhuis. Het was feitelijk een hoeve met afwisselend stenen en lemen muren.

In de loop van de 17e eeuw werden aan die pastorie nog herstellingen aangebracht.

In 1671 begon onder het pastoorschap van Walterus Meeuws (1660-1682), op kosten van de abdij, de bouw van de huidige pastorie. Dit statige gebouw is gebouwd in Brabantse renaissancestijl.

In 2010 werd het gebouw gerestaureerd en in 2023 was de pastorietuin aan de beurt om deze in ere te herstellenen open te stellen voor iedereen.

Een beleefbare tuin. 

Fruitbomen, bloemen, (medicinale) kruiden en een speelruimte voor kinderen. Via een bruggetje kan je tot aan de gerenoveerde pastorietuin geraken. 

Locatie: Pastoriestraat 5 - 3945 Ham

Meer info en geschiedenis over de pastorietuin kan je onderaan vinden.