Veelgestelde vragen omleiding werken N141

Gepubliceerd op dinsdag 29 maart 2022 19.30 u.
De Staatsbaan ter hoogte van het kanaal Dessel-Kwaadmechelen is onderbroken. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt er de brug en de Staatsbaan tot en met de Zwartenhoekstraat. De knip zal tot de zomer voor extra hinder zorgen. We geven een antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Wat is plaatselijk verkeer?

Plaatselijk verkeer zijn de bewoners van de straat waar het verkeersbord opgesteld staat en hun bezoekers. Daarnaast mogen ook prioritaire voertuigen; openbaar vervoer; ruiters en fietsers gebruikmaken van deze weg.

Dat betekent ook dat plaatselijke handelaars steeds bereikbaar zijn. Je bent als klant een ‘bezoeker’ van de handelszaak.

Wegcode, Artikel 2.47: “Plaatselijk verkeer” of “plaatselijke bediening”:

De voertuigen van de bewoners en hun bezoekers, de voertuigen voor levering inbegrepen, de voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer, de voertuigen voor onderhoud en toezicht, wanneer de aard van hun opdracht dit rechtvaardigt, de prioritaire voertuigen bedoeld in artikel 37 en fietsers en ruiters.

Doorgaand verkeer is hier dus niet toegelaten!

Hoe verloopt het verkeer in de Zandstraat?

Om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving van Kwaadmechelen te garanderen, hebben we eenrichtingsverkeer ingevoerd in een deel van de Zandstraat. Vanaf het kruispunt met de Spoorwegstraat kan verkeer enkel richting Ham rijden. Dit deel is enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer!

Negeer je het verbodsbord (verboden toegang voor iedere bestuurder) aan het begin van de Zandstraat, dan riskeer je een boete van 174 euro.

Het parkeerverbod in de Zandstraat werd ingevoerd op vraag van vervoersmaatschappij De Lijn om een veilige doorgang te verzekeren.

Plannen

De ingreep op de Staatsbaan (N141) in Kwaadmechelen (Ham) omvat enerzijds de brugrenovatie over het kanaal Dessel-Kwaadmechelen en anderzijds de aanleg van vrijliggende fietspaden en de vernieuwing van de rijweg, vanaf de brug tot en met de Zwartenhoekstraat. Het kruispunt Zwartenhoekstraat zelf wordt ook aangepakt: het wordt smaller uitgevoerd met een middengeleider, voor een betere verkeersafwikkeling.

Extra hinder voor verkeer Tessenderlo – Ham

De brugrenovatie is sinds maandag 28 maart aan de gang. Omwille van enerzijds de complexiteit van de ingreep en anderzijds de beperkte ruimte op de brug, is de brug gedurende vier maanden volledig afgesloten.

Tot aan de zomer eind juli is er via de Staatsbaan geen verkeer mogelijk op de as Laakdal/Tessenderlo en Ham/Leopoldsburg. Dat verkeer volgt in beide richtingen een omleiding via de snelweg E313 (complex 25a Tessenderlo), de N73 langs de industriezone West-Limburg en de N72 in Beverlo (Beringen) en Heppen (Leopoldsburg).

Handelaars Kwaadmechelen bereikbaar

AWV verwacht extra wachttijden ter hoogte van complex 25a Tessenderlo. Wie dat kan, vermijdt best de omgeving en kiest voor een alternatieve route via Geel of Beringen. Op de N73 stelt AWV alvast de verkeerslichten bij op belangrijke kruispunten voor een zo vlot mogelijke doorstroming. Op belangrijke invalswegen komen er ook borden die verduidelijken dat de handelaars in Kwaadmechelen en Oostham bereikbaar blijven, via de omleiding. 

Zwartenhoekstraat bereikbaar, fietsers via bruggen of jaagpad

Ook voor fietsers treft AWV gepaste maatregelen. Er geldt een omleiding rond de werfzone, via de bruggen over het Albertkanaal en de Broekstraat. Ook het jaagpad via de blauwe brug over de Zandstraat vormt een vlot alternatief.

De Zwartenhoekstraat blijft maximaal bereikbaar, maar uitsluitend via de rotonde aan Floralux. Verkeer tussen de Staatsbaan en de Zwartenhoekstraat gebeurt via tijdelijke verkeerslichten.

Openbaar vervoer

Voor wie de bus neemt, blijft de hinder beperkt. De Lijn garandeert de dienstverlening richting Maaseik, Geel, Mol en Leopoldsburg. De bussen volgen een lokale omleiding. Extra info vind je aan de bushalte of op www.delijn.be.

Eenrichtingsverkeer Zandstraat

Ook als gemeente nemen we lokaal maatregelen op de omliggende gemeentewegen. Omdat we zoekverkeer willen vermijden en tegelijk willen waken over de verkeersveiligheid in de schoolomgeving van Kwaadmechelen, voeren we eenrichtingsverkeer in op de Zandstraat. Vanaf de Spoorwegstraat kan verkeer enkel richting Ham rijden. De Zandstraat is vanaf de Spoorwegstraat ook uitsluitend toegankelijk voor plaatselijk verkeer. In samenspraak met de politie zullen er op geregelde tijdstippen controles plaatsvinden.

Blijf op de hoogte

Meer weten over de werken aan de brug? Surf dan naar www.wegenenverkeer.be/ham. Abonneer je zeker op de AWV-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. Heb je nog vragen, contacteer dan de omgevingsmanagers van AWV via bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be of bel naar 0465 09 40 84.