Pauzeknop voor geplande versoepelingen

Gepubliceerd op woensdag 24 maart 2021 14 u.
Het Overlegcomité heeft vanmiddag nieuwe verstrengingen aangekondigd. De viruscirculatie is de hoogste in vier maanden en de druk op de ziekenhuizen neemt toe. Het Overlegcomité heeft daarom beslist om een 'paaspauze' van vier weken in te lassen die nu zaterdag ingaat.

Beslissingen Overlegcomité 24 maart

Jeugd en onderwijs

De lessen van alle onderwijsniveaus (lager en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, hoger onderwijs en sociale promotie) worden opgeschort van 29 maart tot en met 2 april. Examens mogen wel georganiseerd worden in de week voor de paasvakantie. Kleuterscholen blijven open.

Tussen 29 maart en 2 april wordt voor kinderopvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en voor personen die in de onmogelijkheid zijn om voor opvang te zorgen. De lessen hervatten na de paasvakantie op maandag 19 april, indien mogelijk volledig als contactonderwijs voor het secundaire niveau.

Op hobby's van kinderen komen geen extra beperkingen. Jeugdkampen en andere activiteiten voor scholieren zijn wel mogelijk, maar enkel tijdens de paasvakantie, in beperkte groepen van maximaal 10 jongeren en zonder overnachting.

Contactberoepen en niet-essentiële winkels

De niet-medische contactberoepen (kappers, schoonheidssalons, niet-medische pedicurezaken, nagelsalons, massagesalons, barbiers, tatoeage- en piercingsalons) moeten sluiten.

Niet-essentiële winkels zijn enkel nog op afspraak toegankelijk. Het maximaal aantal klanten dat tegelijk binnen mag, hangt af van de grootte van de winkel, met een absoluut maximum van 50 personen. Twee personen uit hetzelfde gezin mogen samen de winkel binnen.

Essentiële winkels (onder meer voedingswinkels, apothekers, maar ook winkels voor hygiëneproducten, kledingstoffen, bloemen en planten, telecomwinkels en kranten- en boekenwinkels) mogen klanten blijven ontvangen zonder afspraak.

Buitenbubbels

Je mag buiten opnieuw maar met 4 personen tegelijk afspreken, in plaats van met 10. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegeteld. Gezinnen groter dan vier mogen zich uiteraard wel met meer verplaatsen.

Telewerk

De controles op verplicht telewerk worden opgedreven en verscherpt. Werkgevers moeten een register bijhouden waarin de planning staat van wie er wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer.

Beslissingen Overlegcomité 19 maart

Buitenplan uitgesteld

Het buitenplan wordt voorlopig uitgesteld, met uitzondering van jeugdactiviteiten (jongeren tot en met 18 jaar) voor maximum 10 personen, buitenactiviteiten zonder overnachting. Voor kinderen onder de 12 jaar vinden de activiteiten bij voorkeur buiten plaats.

Maatregelen in het onderwijs

Het Overlegcomité vraagt aan de ministers van Onderwijs om tegen maandag 22 maart een gedetailleerd en doortastend plan voor te leggen om het aantal besmettingen en clusters in de scholen zo snel mogelijk te beperken.

Het Overlegcomité heeft ook beslist:

  • de mogelijkheid voor de tweede graad van het secundair onderwijs om vanaf 29 maart voltijds contactonderwijs te hebben, uit te stellen tot na de Paasvakantie.
  • het dragen van een mondmasker op school te verplichten voor alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs vanaf uiterlijk woensdag 24 maart.
  • voltijds contactonderwijs in het middelbaar onderwijs pas mogelijk te maken na de Paasvakantie, vanaf 19 april.
  • voltijds contactonderwijs moet gepaard gaan met de uitrol van het repetitief screenen van leerkrachten en, in een tweede fase, van leerlingen.

Sneltesten voor niet-telewerkers in risicogevoelige sectoren

Vanaf maandag 22 maart zullen sneltesten worden ingezet in risicogevoelige sectoren waar geen telewerk mogelijk is.

Beperkingen in treinen

Het aantal zitplaatsen op treinen naar toeristische bestemmingen wordt beperkt. Behalve op schooldagen geldt in treinen dat alleen zitplaatsen aan het venster gebruikt mogen worden, met uitzondering van kinderen beneden de 12 jaar.

Belang van de basisregels

Het Overlegcomité herhaalt het belang van:

  • het naleven van de geldende sanitaire maatregelen door de bevolking,
  • de strikte handhaving door de politie- en inspectiediensten van deze maatregelen,
  • het verplicht telewerk alsook de strikte handhaving ervan door de inspectiediensten,
  • de door de lokale besturen genomen maatregelen om crowding op drukke plaatsen te vermijden.

Het Ministerieel Besluit wordt verlengd tot en met 30 april, met uitzondering van het verbod op niet-essentiële reizen dat wordt verlengd tot 18 april onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring van het samenwerkingsakkoord met betrekking tot handhaving van verplichte testing en quarantaine van reizigers.