Pamperbank Ham

De aankoop van pampers brengt een behoorlijke kost met zich mee, zeker voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben is dit een behoorlijke hap uit het budget. Om deze gezinnen te ondersteunen start gemeente Ham samen met St.-Vincentius met Pamperbank Ham. Hiermee kunnen inwoners pamperoverschotten deponeren in een pamperbox. Daarna worden ze verdeeld onder gezinnen die het financieel moeilijk hebben.

Pamperbox

Kinderen groeien snel uit pampers en worden uiteindelijk zindelijk. Hierdoor blijven gezinnen vaak zitten met pamperoverschotten. We roepen daarom op om deze luiers te schenken aan pamperbank Ham. Daarmee kunnen we gezinnen die het financieel moeilijk hebben ondersteunen.

St.-Vincentius

Alle ingeleverde pampers worden verzameld door St.- Vincentius. Zij maken pakketjes per maat en verdelen deze onder gezinnen die er nood aan hebben en die in aanmerking komen. De sociale dienst van het ocmw zorgt voor de attesten zoals dat ook gebeurt bij de toekenning van voedselpakketten.

Waar staan de boxen?

De eerste inzamelbox vind je vanaf 1 oktober bij Kinderopvang Patoe in de Stipstraat. We onderzoeken op dit moment ook waar we nog extra boxen kunnen plaatsen. Zo kunnen we nog meer ongebruikte luiers een tweede leven geven.