Over welke graven gaat het precies?

Bracht u recent nog een bezoekje aan de begraafplaats van Kwaadmechelen? Dan heeft u zeker al gezien dat de ruimte om te begraven steeds kleiner wordt. Een verdere uitbreiding van de begraafplaats op de huidige locatie is, gezien de huidige tijdsgeest, echter niet meer opportuun. Bovendien winnen andere manieren van teraardebestelling aan populariteit. Denk bijvoorbeeld aan crematies en thuisbewaring. Daarom wordt er binnen de huidige grenzen van de begraafplaats gezocht naar mogelijkheden om de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te benutten en om het kerkhof op te waarderen.

Hoe gaan we dit doen?

Om deze plannen mogelijk te maken, wil het gemeentebestuur de oudste graven, waarvoor er nooit een concessie werd verleend, ontgraven. Het gaat om de drie blokken het dichtst tegen de achterzijde van jeugdhuis De Stip. Deze graven dateren van 1957 tot 1977. Dit wil zeggen dat het gaat om graven van 40 jaar of ouder. Op de luchtfoto als bijlage krijgt u een goed beeld van de betrokken blokken. U vindt onderaan bovendien een lijst met de namen van alle personen die er begraven liggen. Zo kan u met zekerheid nagaan of een overleden familielid ter plaatse begraven ligt en of u bijgevolg een keuze moet maken.