Openbare onderzoeken

Een openbaar onderzoek is een manier om belanghebbenden in te lichten over een gepland project. Een openbaar onderzoek gaat steeds vooraf aan de definitieve goedkeuring van een plan of aan de aflevering van een vergunning. Tijdens het openbaar onderzoek kan je de plannen raadplegen en eventuele opmerkingen over het project kenbaar maken.

Hieronder een overzicht van de lopende openbare onderzoeken in Ham.

Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin-en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we u later.

Contact & openingsuren

Dienst Ruimte

Adres
Dorpsstraat 193945Ham
tel.
013 61 10 40
E-mail
ruimtelijkeordening@ham.be
Website
www.ham.be/dienstruimte

Volg ons op

Openingsuren

Vandaag

Op afspraak 8.30 tot 12.00 uur

Morgen

Op afspraak 8.30 tot 12.00 uur
Meer openingsuren