Ook als niet-Belg kan je stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing in oktober

Gepubliceerd op donderdag 4 juli 2024 8 u.
Op 13 oktober zijn er provinciale en gemeentelijke verkiezingen. Als niet-Belg kan je alleen stemmen voor de gemeenteraad en dat onder bepaalde voorwaarden. Zo moet je je voor 1 augustus al kiezer inschrijven bij de gemeente waar je woont.

Registratie

Als niet-Belg kan je je registreren als kiezer door onderstaand formulier in te vullen en binnen te brengen in het gemeentehuis.

Na de registratie gaat de gemeente na of je voldoet aan de specifieke kiesvoorwaarden.

Niet-Belgische burgers van lidstaten van de Europese Unie

Niet-Belgische burgers van een lidstaat van de Europese Unie die willen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing, moeten:
 • op 1 augustus 2024 in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn
 • op de dag van de verkiezing de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt
 • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.
De voorwaarde “ingeschreven in de bevolkingsregisters” betekent in dit geval:
 • ingeschreven in het bevolkingsregister in strikte zin (BR), of
 • ingeschreven in het vreemdelingenregister (VR). Personen die ingeschreven zijn in het wachtregister (WR), kunnen niet stemmen.
De erkenning in de hoedanigheid van kiezer blijft geldig zolang de betrokkene blijft voldoen aan de bovenvermelde kiesvoorwaarden of zolang hij niet afgezien heeft van zijn hoedanigheid als kiezer, ongeacht de gemeente waar hij zijn verblijfplaats in België heeft gevestigd.

Niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie

De niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie die willen stemmen voor de gemeente-en stadsdistrictsraadsverkiezingen, moeten:
 • ten laatste op 31 juli 2024 een wettelijk verblijf in België kunnen aantonen gedurende een ononderbroken periode van minstens 5 jaar
 • op 1 augustus 2024 in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn
 • op de dag van de verkiezing de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt
 • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.
De voorwaarde “ingeschreven in de bevolkingsregisters” betekent in dit geval:
 • ingeschreven in het bevolkingsregister in strikte zin (BR), of
 • ingeschreven in het vreemdelingenregister (VR).
Personen die ingeschreven zijn in het wachtregister (WR), kunnen niet stemmen.

De erkenning in de hoedanigheid van kiezer blijft geldig zolang de betrokkene blijft voldoen aan de bovenvermelde kiesvoorwaarden of zolang hij niet afgezien heeft van zijn hoedanigheid als kiezer, ongeacht de gemeente waar hij zijn verblijfplaats in België heeft gevestigd.