OCMW-raad

De OCMW-raad van Ham telt 9 leden.
Zij vergaderen maandelijks in de raadzaal van het OCMW.

OCMW voorzitter: Willy Bosmans - 0475 49 73 92

Samenstelling