Maatregelen droogte en watergebruik 2022

Gepubliceerd op woensdag 8 juni 2022 9.15 u.
Sinds 1 januari 2022 is het verboden om water te onttrekken uit kleine, ecologisch zeer kwetsbare beken en grachten. Het verbod geldt het hele jaar rond. Naar aanleiding van de aanhoudende droogte geldt er sinds 13 mei tijdelijk ook een bijkomend onttrekkingsverbod op andere waterlopen.
Onttrekkingen hebben een grote impact op waterlopen met een klein debiet. Ze kunnen onherstelbare schade aan de natuur veroorzaken, bijvoorbeeld aan zeldzame, kwetsbare vissoorten zoals beekprik en rivierdonderpad. Enkel in specifieke situaties zijn onttrekkingen uit deze waterlopen bij uitzondering nog toegelaten. Het bijgevoegd kaartje geeft dit permanent verbod weer in het rood.

Het politiebesluit dat dit permanent onttrekkingsverbod regelt voor de provincie Limburg kan je hier vinden.

Daarnaast moeten alle onttrekkingen uit onbevaarbare waterlopen op plaatsen waar dit wel nog is toegestaan worden gemeld. Meer informatie hierover kan je vinden op deze website.

Tijdelijke maatregelen in Limburg

Naar aanleiding van de aanhoudende droogte geldt er sinds 13 mei tijdelijk ook een bijkomend onttrekkingsverbod voor:

  • het volledige stroomgebied van de Melsterbeek en zijbeken zoals de Molenbeek en de Cicindria, het volledige stroomgebied van de Herk en zijbeken, het volledige stroomgebied van de Mombeek en zijbeken in de gemeenten Gingelom, Heers, Sint-Truiden, Borgloon, Wellen, Kortessem, Hoeselt, Alken, Tongeren, Diepenbeek, Hasselt, Nieuwerkerken, Herk-de-Stad en Halen;

  • het volledige stroomgebied van de Zwarte Beek in de gemeenten Houthalen-Helchteren, Beringen, Heusden-Zolder, Lummen, Herk-de Stad en Halen;

  • de stroomgebieden van de Velpe en zijbeken en de Gete en zijbeken in Herk-de-Stad en Halen, met uitzondering van de Velpe en Gete zelf.

Het politiebesluit dat dit tijdelijk onttrekkingsverbod regelt kan je hier lezen.

De plaatsen waar het tijdelijk verbod van kracht is, zijn geel ingekleurd op het bijgevoegde kaartje. 

Dit verbod blijft van kracht zolang de droogte aanhoudt.

Er zijn in het besluit ook een aantal uitzonderingen voorzien (o.a. voor brandweer en het drenken van vee).

Voor landbouwers, bedrijven.. blijft het mogelijk om water te onttrekken uit bevaarbare waterlopen en waterlopen waar er geen verbod van kracht is. Voor watercaptatie uit bevaarbare waterlopen (kanalen of rivieren) is een vergunning of een melding verplicht. Voor wateronttrekking uit onbevaarbare waterlopen is een melding nodig of een machtiging. Deze meldingen en aanvragen dienen te gebeuren via het e-loket van de Vlaamse Waterweg (www.wateronttrekking.be).

Geen gezuiverd afvalwater meer via Aquafin

In overleg met de Vlaamse overheid zal Aquafin vanaf 10 juni 2022 geen gezuiverd afvalwater meer ter beschikking stellen voor landbouwirrigatie, openbaar groen en sportterreinen. Dit om mogelijke milieuverontreiniging te vermijden. Er is verder onderzoek nodig om de risico's en de mogelijkheden voor gebruik van gezuiverd afvalwater beter in kaart te brengen.

Aquafin verwijst afnemers door naar mogelijke alternatieven via www.waterradar.be. Je kan ook contact opnemen met Vlakwa (Charlotte Boeckaert, 014 33 50 06 of cb@vlakwa.be) voor het bekijken van eventuele andere opportuniteiten in de buurt.

Meer info

Bron: https://www.crisis-limburg.be/droogte2022

https://www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen

https://www.vlaamsewaterweg.be/watercaptatie

https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/overleg/droogtecommissie/beperkingen-of-verbod-op-wateronttrekkingen-uit-waterlopen