Werken verlenging N73 - Zeventig Zillenweg tot bouwverlof enkelrichting

Gepubliceerd op donderdag 17 mei 2018 10.03 u.
Het Agentschap Wegen en Verkeer trekt de N73 in Tessenderlo door over het Albertkanaal tot Wasseven. De N73 krijgt zo een centrale rol in de ontsluiting van de ontwikkelingen rond de kolenhaven van Beringen, Ravenshout-Noord en de bedrijvenzone Truibroek. Volg hier de werken op de voet.
Dit project kadert in het SALK en zal een grote meerwaarde betekenen voor de Limburgse mobiliteit en economie. 

De krachtlijnen van het project

Het project omvat de doortrekking van de N73 vanaf het op- en afrittencomplex 25a op de E313 (gemeente Tessenderlo) tot aan Wasseven (gemeente Ham). Tussen de E313 en de Nijverheidsweg komt de N73 op het bestaande talud te liggen en zal het agentschap gebruik maken van de brug over het Albertkanaal. Ter hoogte van de Nijverheidsweg zal de N73 afbuigen om samen te vallen met de Zeventig Zillenweg tot aan het kruispunt met Wasseven/Olmsesteenweg. 

Samen met de doortrekking worden ook de kruispunten met de Snelwegstraat, Aubruggestraat, Nijverheidsweg en Wasseven aangepast.

  • Het kruispunt met de Snelwegstraat wordt heringericht tot een volwaardig vierarmenkruispunt met verkeerslichten. 
  • Ook het kruispunt Wasseven zal beveiligd worden met verkeerslichten om de doorstroming te verbeteren. 
  • De Aubruggestraat en de Nijverheidsweg worden ‘geknipt’ voor gemotoriseerd verkeer. In de toekomst zullen enkel nog fietsers en voetgangers er de N73 kunnen kruisen via nieuw aan te leggen fietstunnels. 
  • De Nijverheidsweg zal ook aantakken op de nieuwe weg. Dit T-kruispunt zal worden ingericht met verkeerslichten. 

“Vlaanderen investeert hier 8.213.265 euro in vlotter en veiliger verkeer”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “Dit project geeft ook een boost aan de lokale economie. Een heel gerichte injectie in de toekomst van Limburg”.

Timing en verloop van de werken 

De werkzaamheden voor het doortrekken van de N73 verlopen volgens plan. Zowel aan de Aubruggestraat als in de Nijverheidsweg werkt de aannemer verder aan de nieuwe fietstunnels. In de Aubruggestraat zijn de betonwerken voor de wanden bezig. In de Nijverheidsweg wordt momenteel de bestaande overbrugging gesloopt. Verkeer blijft hier de lokale omleidingen, zoals die vandaag al gelden, volgen.

Omleiding voor knip Aubruggestraat

Sinds begin november is de Aubruggestraat onderbroken voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de toekomstige kruising met de N73. De aannemer bouwt hier de fietstunnel die voetgangers en fietsers straks veilig onder de N73 leidt. Plaatselijk verkeer van en naar de KMO-zone rijdt via de Snelwegstraat-Aubruggestraat (noordkant) en Snelwegstraat-Kanaalweg-Aubruggestraat (zuidkant).

Nijverheidsweg definitief onderbroken voor gemotoriseed verkeer

De werken aan de bestaande overbrugging over de Nijverheidsweg, die vervangen wordt door een fietstunnel, gaan intussen verder. De weg is daarom afgesloten ter hoogte van de overbrugging en alle weggebruikers, dus ook fietsers en voetgangers, worden omgeleid. Dankzij een tijdelijke weg kan het verkeer tijdens deze werkzaamheden te allen tijde langs de werfzone rijden.
 
Net als in de Aubruggestraat zullen in de toekomst enkel nog fietsers en voetgangers in de Nijverheidsweg via een nieuw aan te leggen fietstunnel er de N73 kunnen kruisen.

Herinrichting kruispunt Wasseven
Zeventig Zillenweg - enkelrichting

Het kruispunt met Wasseven en de Olmsesteenweg wordt volledig heringericht. De werken verlopen in verschillende fases. Sinds 23 maart is de Zeventig Zillenweg tijdelijk enkelrichting tussen Wasseven en Black & Decker. Tot het bouwverlof (mogelijk iets vroeger) kan je enkel rijden in de richting van Tessenderlo/autostrade. Vanop de Zeventig Zillenweg afslaan richting Wasseven of de Olmsesteenweg is ook niet meer mogelijk. Fietsers kunnen wel nog in beide richtingen rijden en de zijstraten gebruiken. (omleiding zie bijlage). Verkeer dat via Ham naar Beringen Mijn wil, rijdt best om via Geneberg. 

Voordelen

De verlenging van de N73 werd als één van de speerpuntprojecten van het SALK geselecteerd omdat het voor West-Limburg een hefboom kan zijn voor het behoud en de uitbreiding van de tewerkstelling. Deze ontsluiting is een meerwaarde niet alleen voor Beringen maar ook voor Tessenderlo en Ham. Het geeft nieuwe ontwikkelingskansen aan Ravenshout-Noord, de kolenhaven van Beringen en bedrijvenzone Truibroek. Voor Ham is het vooral een opluchting dat de route E313 – Noord-Limburg niet meer via de centra van Kwaadmechelen en Oostham moet.

Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief

Geïnteresseerden kunnen zich op de webpagina www.wegenenverkeer.be/verlengingN73 inschrijven op de digitale nieuwsbrief over deze werkzaamheden. Zo ontvang je automatisch het laatste nieuws over de werken in je mailbox.