Werfupdate werken N73

Gepubliceerd op donderdag 16 augustus 2018 10.03 u.
Het bouwverlof is afgelopen en de werken aan de N73 zijn opnieuw opgestart. De komende weken werkt de aannemer verder aan de N73. Ook de fietstunnels en aansluitende fietspaden in de Aubruggestraat en in de Nijverheidsweg worden verder afgewerkt.

Zo kunnen fietsers en voetgangers straks veilig onder de nieuwe N73 doorgaan.

Als de weersomstandigheden het toelaten, zal de aannemer tussen 20 augustus en 7 september het asfalt van de N73 tussen de E313 en de Snelwegstraat vernieuwen. Tijdens deze werken is er steeds minstens 1 rijstrook in elke richting beschikbaar zodat de aansluiting met de E313 gegarandeerd blijft.

Naar verwachting kan de nieuwe N73 eind september in gebruik genomen worden. In een laatste fase wordt tenslotte nog de zuidelijke tak van het kruispunt met de Snelwegstraat heringericht.

Omleiding voor knip Aubruggestraat

Sinds begin november 2017 is de Aubruggestraat onderbroken voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de toekomstige kruising met de N73. De aannemer bouwt hier de fietstunnel die voetgangers en fietsers straks veilig onder de N73 leidt. Plaatselijk verkeer van en naar de KMO-zone rijdt via de Snelwegstraat-Aubruggestraat (noordkant) en Snelwegstraat-Kanaalweg-Aubruggestraat (zuidkant).

Ook de Nijverheidsweg definitief onderbroken 

Ook de bestaande overbrugging over de Nijverheidsweg wordt vervangen door een fietstunnel. De weg is daarom afgesloten ter hoogte van de overbrugging en alle weggebruikers, dus ook fietsers en voetgangers, worden omgeleid. Dankzij een tijdelijke weg kan het verkeer tijdens deze werkzaamheden te allen tijde langs de werfzone rijden. (via Truibroek)
 
Net als in de Aubruggestraat zullen in de toekomst enkel nog fietsers en voetgangers in de Nijverheidsweg via een nieuw aan te leggen fietstunnel er de N73 kunnen kruisen.

De krachtlijnen van het project

Het project omvat de doortrekking van de N73 vanaf het op- en afrittencomplex 25a op de E313 (gemeente Tessenderlo) tot aan Wasseven (gemeente Ham). Tussen de E313 en de Nijverheidsweg komt de N73 op het bestaande talud te liggen en zal het agentschap gebruik maken van de brug over het Albertkanaal. Ter hoogte van de Nijverheidsweg zal de N73 afbuigen om samen te vallen met de Zeventig Zillenweg tot aan het kruispunt met Wasseven/Olmsesteenweg. 

De verlenging van de N73 werd als één van de speerpuntprojecten van het SALK geselecteerd omdat het voor West-Limburg een hefboom kan zijn voor het behoud en de uitbreiding van de tewerkstelling. Deze ontsluiting is een meerwaarde niet alleen voor Beringen maar ook voor Tessenderlo en Ham. Het geeft nieuwe ontwikkelingskansen aan Ravenshout-Noord, de kolenhaven van Beringen en bedrijvenzone Truibroek. Voor Ham is het vooral een opluchting dat de route E313 – Noord-Limburg niet meer via de centra van Kwaadmechelen en Oostham moet.

Blijf op de hoogte 

Geïnteresseerden kunnen zich op de webpagina www.wegenenverkeer.be/verlengingN73 inschrijven op de digitale nieuwsbrief over deze werkzaamheden. Zo ontvang je automatisch het laatste nieuws over de werken in je mailbox.