N73 op maandag 22 oktober klaar voor gebruik

Gepubliceerd op maandag 15 oktober 2018 10.03 u.
Op maandag 22 oktober stelt het Agentschap Wegen en Verkeer de nieuwe N73, vanaf het op- en afrittencomplex 25a op de E313 (gemeente Tessenderlo) tot aan Wasseven / Olmsesteenweg (gemeente Ham), open voor het verkeer.

Tussen de E313 en de Nijverheidsweg ligt de nieuwe N73 op het bestaande talud en de brug over het Albertkanaal. Ter hoogte van de Nijverheidsweg buigt de N73 af om samen te vallen met de Zeventig Zillenweg tot aan het kruispunt met Wasseven/Olmsesteenweg.

Tegelijkertijd met de aanleg van de N73 bouwde Wegen en Verkeer in de Aubruggestraat en de Nijverheidsweg fietstunnels en is het kruispunt met Wassseven helemaal opnieuw aangelegd. 

Werken op kruispunt Snelwegstraat van 22 oktober tot eind november

Met de openstelling van de N73 zijn de werken nog niet volledig afgerond. Vanaf maandag 22 oktober werkt de aannemer nog aan de zuidkant van het kruispunt met de Snelwegstraat.

Dit kruispunt wordt heringericht tot een volwaardig vierarmenkruispunt met verkeerslichten. De noordkant werd in het begin van het project (september 2017) al vernieuwd. Vanaf 22 oktober pakt de aannemer de zuidkant van het kruispunt aan. De zuidelijke aantakking van de Snelwegstraat op de N73 krijgt een nieuw wegdek en wordt voorzien van bijkomende afslagstroken naar het nieuwe deel van de N73. Deze werken duren ongeveer een maand en worden eind november afgerond.

Tijdens deze werken is de zuidkant van de Snelwegstraat afgesloten van de N73. Het verkeer dat normaal via deze weg van en naar de E313 rijdt, moet omrijden via de nieuwe N73 en de Kanaalweg.

Werken aan brug Kanaalweg door De Vlaamse Waterweg

De Vlaamse Waterweg nv en Infrax starten in dezelfde periode met werken aan de brug van de Kanaalweg. Om deze werken veilig te kunnen uitvoeren, wordt op de Kanaalweg over een lengte van ongeveer 300 meter de helft van de weg (een rijstrook en het fietspad) ingenomen. Tijdelijke verkeerslichten zorgen dat het verkeer op de Kanaalweg beurtelings langs de werfzone kan rijden.

Omleiding voor knip Aubruggestraat

Ook de fietstunnels en aansluitende fietspaden in de Aubruggestraat en in de Nijverheidsweg worden verder afgewerkt. Zo kunnen fietsers en voetgangers straks veilig onder de nieuwe N73 doorgaan. Plaatselijk verkeer van en naar de KMO-zone rijdt via de Snelwegstraat-Aubruggestraat (noordkant) en Snelwegstraat-Kanaalweg-Aubruggestraat (zuidkant).

Nijverheidsweg definitief onderbroken 

Ook de bestaande overbrugging over de Nijverheidsweg wordt vervangen door een fietstunnel. De weg is daarom afgesloten ter hoogte van de overbrugging en alle weggebruikers, dus ook fietsers en voetgangers, worden omgeleid. Dankzij een tijdelijke weg kan het verkeer tijdens deze werkzaamheden te allen tijde langs de werfzone rijden. (via Truibroek)
 
Net als in de Aubruggestraat zullen in de toekomst enkel nog fietsers en voetgangers in de Nijverheidsweg via een nieuw aan te leggen fietstunnel er de N73 kunnen kruisen.

Blijf op de hoogte 

Geïnteresseerden kunnen zich op de webpagina www.wegenenverkeer.be/verlengingN73 inschrijven op de digitale nieuwsbrief over deze werkzaamheden. Zo ontvang je automatisch het laatste nieuws over de werken in je mailbox.